Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlasím so spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov spoločnosťou Martin Littmann – Štúdio Škerák, Železná 27, 821 04 Bratislava, IČO: 40 014 053 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) uvedených v Objednávke na internetovej stránke Prevádzkovateľa www.skerak.sk v sekcii „Súkromné galérie“ vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely Objednávky a pre účely vedenia databázy zákazníkov Prevádzkovateľa. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.